●อุมิจิโกะขุ(๑)

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญและได้ความนิยมอย่างมากของญี่ปุ่น เพลิดเพลินและประทับใจไปกับบ่อน้ำแร่สีฟ้าที่สวยงามเกินคำบรรยาย

●อุมิจิโกะขุ(๒)

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญและได้ความนิยมอย่างมากของญี่ปุ่น เพลิดเพลินและประทับใจไปกับบ่อน้ำแร่สีฟ้าที่สวยงามเกินคำบรรยาย

●ทะทสึมะขิจิโกะขุ

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากอีกแห่งหนึ่งที่ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับน้ำพุร้อนธรรมชาติที่พุ่งแรงขึ้นสูงเหนือพื้นดินเป็นระยะ งดงามและน่ามหัศจรรย์

●ชิโนะอิเขะจิโกะขุ

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งถูกบันทึกว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

●ทะทสึมะขิจิโกะขุ

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากอีกแห่งหนึ่งที่ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับน้ำพุร้อนธรรมชาติที่พุ่งแรงขึ้นสูงเหนือพื้นดินเป็นระยะ งดงามและน่ามหัศจรรย์

●อะนิอิชิโบสุจิโกะขุ(๑)

บ่อโคลนสีเทาที่ดูเผินๆคล้ายสีของศรีษะพระนักบวชญี่ปุ่นที่เพิ่งถูกโกนผม

●โอะนิอิชิโบสุจิโกะขุ(๒)

บ่อโคลนสีเทาที่ดูเผินๆคล้ายสีของศรีษะพระนักบวชญี่ปุ่นที่เพิ่งถูกโกนผม

●ขะมะโดะจิโกะขุ

บ่อน้ำพุร้อนหลากหลายประเภทเรียงรายอยู่ตั้งแต่โซนที่๑ไปจนถึงโซนที่๖สวยงามและดึงดูดใจให้ชื่นชมและสัมผัส

●โอะนิยะมะจิโกะขุ

บ่อน้ำพุร้อนที่เลี้ยงจระเข้มากมาย จนถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วะนิจิโกะขุหรือบ่อน้ำพุร้อนจระเข้