ashimushi

●โรงอาบน้ำแร่ทะเขะกะวะระ(๑)

บ่อน้ำแร่ญี่ปุ่นในอาคารรูปทรงสไตล์หวนคืนสู่อดีต สามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันกับบ่อทรายร้อน

teyu1

●โรงอาบน้ำแร่ทะเขะกะวะระ(๒)

บ่อน้ำแร่ญี่ปุ่นในอาคารรูปทรงสไตล์หวนคืนสู่อดีต สามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันกับบ่อทรายร้อน

●โรงอาบน้ำแร่ทะเขะกะวะระ(๓)

บ่อน้ำแร่ญี่ปุ่นในอาคารรูปทรงสไตล์หวนคืนสู่อดีต สามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันกับบ่อทรายร้อน

●คิตะฮามะ ออนเซ็น (เทรุมาสุ)

หนึ่งในออนเซ็นกลางแจ้งไม่กี่แห่งที่สามารถสวมชุดว่ายน้ำลงแช่ได้

   

●บ่อโคลนร้อน(๑)

บ่อโคลนร้อนสำหรับแช่ตัวอุดมไปด้วยแร่ธาตุๆช่วยบำรุงผิวพรรณ

●บ่อโคลนร้อน(๒)

บ่อโคลนร้อนสำหรับแช่ตัวอุดมไปด้วยแร่ธาตุๆช่วยบำรุงผิวพรรณ

●มุชิยุ(๑)

อบไอน้ำจากน้ำพุร้อนใต้ดิน หนึ่งวิธีบำบัดด้วยไอน้ำที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยคามาคุระ

●มุชิยุ(๒)

อบไอน้ำจากน้ำพุร้อนใต้ดิน หนึ่งวิธีบำบัดด้วยไอน้ำที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยคามาคุระ

●มุชิยุ(๓)

อบไอน้ำจากน้ำพุร้อนใต้ดิน หนึ่งวิธีบำบัดด้วยไอน้ำที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยคามาคุระ

●ขะอิฮินสุนะยุ

บ่อทรายร้อนอยู่ในมุมหนึ่งของสวนสาธารณะโชนินกะฮะมะริมชายทะเล

●น้ำพุร้อนโฮะริตะ

น้ำพุร้อนประจำเมืองเบปปุที่โด่งดังและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

●น้ำพุร้อนชิบะเสะขิ

น้ำพุร้อนประจำเมืองเบปปุที่โด่งดังและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

●น้ำพุร้อนฮะมะดะ

โรงแช่น้ำแร่บรรยากาศบังกะโลสไตล์ญี่ปุ่น

●บ่อน้ำแร่สำหรับแช่ขา

บ่อน้ำแร่สำหรับแช่ขาที่สามารถใช้บริการได้ฟรีมีให้เห็นอยู่ทั่วเมือง

ashimushi

●ออนเซ็นเท้า

ออนเซ็นสำหรับแช่เท้าให้บริการฟรี ตั้งอยู่ที่ย่านคานนาว่า ออนเซ็น

teyu1

●ออนเซ็นมือ(๑)

ออนเซ็นสำหรับแช่มือให้บริการฟรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟเบปปุ

teyu2

●ออนเซ็นมือ(๒)

ออนเซ็นสำหรับแช่มือให้บริการฟรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟเบปปุ